Περιεχόμενα βιβλίου

Πρόλογος του συγγραφέα 5
Χαιρετισμός Νικολάου Παπαδόδημα 7
Χαιρετισμός Γεωργίου Ι. Δέλλιου 9
Χαιρετισμός Γιάννη Πολυχρόνη 11
Χαιρετισμός Περικλή Κ. Μπίρτσα 12
Χαιρετισμός Θεοφάνη Καραμπατζάκη 14
Ευχαριστίες 15
Βιογραφικό σημείωμα του συγγραφέα 17
1. Εισαγωγή 19
2. Ιστορική αναδρομή 25
3. Οφέλη του κυνηγιού για τον άνθρωπο 29
3.1. Τροφή 29
3.2. Άσκηση του σώματος και του νου 29
3.3. Γνώσεις οικολογίας, κυνηγεσίας και κυνολογίας 31
3.4. Ανάπτυξη αξιόμορφων κοινωνικών σχέσεων 31
3.5. Αναψυχή 32
3.6. Άριστο μέσο διαπαιδαγώγησης των νέων 33
4. Βιολογία και συνήθειες του αγριόχοιρου 35
4.1. Περιγραφή και συνήθειες 35
4.2. Ειδικά χαρακτηριστικά 41
4.3. Τροφή 43
4.4. Εχθροί 44
5. Το κυνήγι του αγριόχοιρου 47
5.1. Προϋποθέσεις συγκρότησης της ιδανικής ομάδας 48
5.2. Ο κατάλληλος εξοπλισμός 50
5.3. Η επιλογή του σκύλου 51
6. Βασικοί κανόνες για τη θήρα του αγριόχοιρου 57
6.1. Προετοιμασία - καθορισμός της περιοχής- μετάβαση στον καταυλισμό 57
6.2. Εντοπισμός των αγριόχοιρων – αξιολόγηση των ιχνών 57
6.3. Επιλογή και οριοθέτηση του τόπου της παγάνας – τοποθέτηση των καρτεριών 63
6.4. Επιλογή των παγανιέρηδων και τρόπος πραγματοποίησης της παγάνας 66
6.5. Βασικές γνώσεις των καρτεριών 71
6.6. Όπλα – φυσίγγια – βολή 72
6.7. Παρακολούθηση και αντιμετώπιση του τραυματισμένου ζώου 78
6.8. Το καθάρισμα του νεκρού θηράματος και η μεταφορά του 80

7. Γνώσεις απαραίτητες για τον κυνηγό αγριόχοιρου 87
7.1. Βασικά μέτρα ασφάλειας στο κυνήγι 87
7.2. Ο τρόπος ρύθμισης ενός όπλου πριν την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 93
7.3 Τραυματική βλητική 103
7.4. Οι τόποι αντίδρασης του αγριόχοιρου κατά την στιγμή που δέχεται το βλήμα 109
7.5. Τα τρωτά σημεία του αγριόχοιρου 114
7.6. Καθορισμός της ηλικίας του αγριόχοιρου από την οδοντοστοιχία 117
7.7. Η διαχείριση της θήρας του αγριόχοιρου 122
7.8. Ο υβριδισμός του αγριόχοιρου και οι κίνδυνοι που εγκυμονεί 131
8. Παράδοση και εκσυγχρονισμός 135
9. Πολύτιμες συμβουλές 140
10. Οι άγραφοι κανόνες του κυνηγιού 145
11. Κανόνες ασφάλειας 149
12. Χρήσιμες πληροφορίες επιβίωσης στη φύση 151
13. Η γεύση του αγριόχοιρου στο πιάτο 157
14. Αιτήματα του κυνηγετικού κόσμου 161
14.1. Αλλαγή καταστατικών των κυνηγετικών οργανώσεων 163
14.2. Υποχρεωτική εκπαίδευση κυνηγών πριν την έκδοση άδειας θήρας – Αναβάθμιση εξετάσεων – Διαρκής εκπαίδευση για ανανέωση της άδειας θήρας 165
14.3. Προϋποθέσεις άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου – ραβδωτό όπλο 167
14.4. Διαχωρισμός των καταφυγίων άγριας ζωής σε χώρους προστασίας της άγριας χλωρίδας και καταφύγια θηραμάτων 169
14.5. Το οικονομικό βάρος των φιλοθηραματικών δράσεων 171
14.6. Ανταποδοτικά τα ποσά του Ταμείου Θήρας 176
14.7. Διαχωρισμός των παραβάσεων σε ποινικές και διοικητικές 179
14.8. Αναβάθμιση της ομοσπονδιακής θηροφυλακής 180
14.9. Ηλεκτρονική ταυτοποίηση 182
15. Προβληματισμοί- συμπεράσματα- αναθεωρήσεις 185
16. Βιβλιογραφία 197